Quy định về BHXH, BHYT, KPCĐ bắt buộc năm 2019

October 9, 2018 2:37 pm
Quy định về BHXH, BHYT, KPCĐ bắt buộc năm 2019    Bài viết này, Dịch Vụ Doanh Nghiệp sẽ viết về những quy định về việc tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc cho các doanh nghiệp năm 2019. Hy vọng b..

Quy định về BHXH, BHYT, KPCĐ bắt buộc năm 2019

   Bài viết này, Dịch Vụ Doanh Nghiệp sẽ viết về những quy định về việc tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc cho các doanh nghiệp năm 2019. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc kế toán

 1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc
 • Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có đủ thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng ( thực hiện từ ngày ( 01/01/2018).
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 • Người sử dụng lao động có tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.
 1. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Tỷ lệ đóng

BHXH BHYT BHTN Tổng
Doanh nghiệp phải đóng 17.5% 3% 1% 21.5%
Người lao động 8% 1,5% 1% 10,5%
Tổng cộng 25,5% 4,5% 2% 32%

Trong đó:

 • Người lao động phải đóng: BHXH 8% ( Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)
 • Doanh nghiệp lao động phải đóng: BHXH: 17,5%

Lưu ý: – Doanh nghiệp còn cần phải đóng KPCĐ là 2%

 1. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
 • Tiền lương hàng tháng đóng BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ là tiền lương được ghi trong hợp đồng lao động
 1. Mức lương đóng tối thiểu
 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng
 • Người lao động đã qua học nghề ( kể cả lao động doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7%
 1. Mức tiền lương tối đa
 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở
 • Mức lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.
 1. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN

Đóng hàng tháng

Hằng tháng, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, bắt buộc trên tiền lương tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH

Đóng 3 hoặc 6 tháng một lần

 • Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo khoán. Hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ đóng đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Đóng theo địa bàn

 • Đơn vị đóng trụ sở chính ở tỉnh nào thì thì đăng kí tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh
 • Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

Dịch Vụ Doanh Nghiệp chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả!!!

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*